7e bijeenkomst Prisma Groep 2019 over Queer en Religie

Bijgewerkt op: 10 apr. 2020

(please see English translation below the Dutch text)


Hoi allemaal,


Vrijdagavond 17 mei is er weer een bijeenkomst van de Prisma Groep. We zullen het deze keer hebben over Queer en religieus zijn. De gastsprekers zijn:


- Judith Ndukwu is lesbisch, Nigeriaans/Nederlands, Christelijke achtergrond, een vluchteling en een mensenrechtenactivist. Ook is ze projectleider bij Stichting Prisma Groep.


- Kelly Tumaliuan Westerlaken, is Filipijns/Nederlands, Genderqueer moslim en is streng christelijk opgevoed, heeft een reis gehad door alle christelijke stromingen en is uiteindelijk bekeerd tot de Islam. Kelly is ook een van de prisma teamleden.


- Ramu Murti, is een Queer hindu, mode ontwerper en komt uit Indonesië. Opgegroeid in een gezin waar zijn ouders het geloof hindoeïsme hebben. Later waren zijn twee broers bekeerd tot de islam en een andere broer christelijk. Ramu is ook een van de prisma teamleden.Uiteraard zal er ook de mogelijkheid zijn om vragen te stellen en eventueel de dialoog aan te gaan.

Het is belangrijk dat jullie je aanmelden, op tijd komen, blijven tot 22.00 uur en anderen respecteren (o.a. door naar elkaar te luisteren). We hebben namelijk veel bezoekers en dan is het juist nog belangrijker om rekening met elkaar te houden.

Als er bijzondere omstandigheden zijn dan kan je altijd contact met ons opnemen voor hulp vanuit Veilige Haven Utrecht, of om bijvoorbeeld aan te geven dat je niet op tijd kan komen of eerder weg moet gaan. Hopelijk tot volgende week donderdag.

Liefs,


Team Prisma Groep 

Hello everyone,


Thursday evening May 17 there will be another meeting of the Prisma groep. We'll talk about being Queer and religious. The guest speakers are:


- Judith Ndukwu is a lesbian, Nigerian / Dutch, Christian background, refugee and human rights activist. She is also a project leader at the Prisma Group Foundation.


- Kelly Tumaliuan Westerlaken, is an Filipino/Dutch, Genderqueer Muslim and has been raised strictly Christian, Kelly has traveled through all Christian movements and eventually converted to Islam. Kelly is also one of the prisma team members and board member of the Prisma Group Foundation.


- Ramu Murti, is a Queer hindu, fashion designer and is from Indonesia. Ramu is raised in a family where his parents have Hinduism faith. Later, his two brothers converted to Islam and another brother to Christianity. Ramu is also one of the prisma team members.


Of course, there will also be room for questions and to go into dialogue with each other.


It is important to sign up, to be there on time, to stay till 10 p.m. and to respect each other (for example by listening to each other). We have many visitors, so it is very important to take each other into consideration.

If there are special circumstances, you can always contact us for help from Veilige Haven Utrecht, or to indicate, for example, that you cannot arrive on time or must leave earlier. Hope to see you next Thursday.


Love,


Team Prisma Group

14 weergaven