top of page

Intersectioneel GSA Project

We vinden het belangrijk om meer mensen sensitief te maken in de samenleving op allerlei gebieden, want alles is met elkaar verbonden. Racisme, seksisme, kapitalisme, homonationalisme, homofobie, transfobie, islamofobie, klassendiscriminatie, validisme, uitsluiting en bijvoorbeeld mensenhandel staan zeker niet los van elkaar.

 

Wat wij exact willen gaan doen is al deze onderwerpen in bijeenkomsten met o.a. diverse panelleden intersectioneel bespreken. Wij hebben in zoveel lagen van de samenleving geleefd en zoveel diversiteit door ons bloed stromen dat wij deze energie goed kunnen gebruiken om mensen samen te brengen. Het doel is om ervoor te zorgen dat mensen elkaar beter leren kennen, de gemeenschappelijke uitdagingen ook zien en elkaar meer gaan accepteren.


We zien in de hedendaagse samenleving dat veel mensen iets kunnen leren van ons. Wij zijn een van de meest diverse groepen in de Nederlandse samenleving. Helaas is er toenemende polarisatie, segregatie en discriminatie tijdens ons werk en in onze levens. We zien bijvoorbeeld ook dat witte LHBTQI+ last hebben van het juk van heteronormativiteit, homofobie, transfobie enzovoorts.

 

Het is belangrijk dat we steeds meer allianties aangaan met allerlei soorten mensen in de samenleving, of dat nu een islamitische heteroseksuele Koerdische vrouw is of een joodse witte homoseksuele man. Wij kunnen namelijk buiten de kaders denken en willen hiermee meer sociale cohesie creëren.


In de Nederlandse samenleving leven de meeste mensen tegenwoordig in steden. Vaak is er weinig tot geen sociale cohesie, vooral in 'achterstandswijken/aandachtswijken'. Er is een slechtere sociale en economische positie, mensen leven meer in armoede en hebben slechtere voorzieningen dan in andere buurten. Een van de gevolgen daarvan is dat sommigen van hen neigen naar een meer vijandig en/of agressief gedrag ten opzichte van andere mensen die wel meer kunnen genieten van hun privileges. Helaas voelen sommige
LHBTQI+ mensen die in deze 'benadeelde wijken' wonen zich niet veilig of geaccepteerd.

 

Dit komt door de vijandigheid die zij uit hun buurt ervaren, omdat ze niet voldoen aan de normen en overtuigingen van de mensen in de omgeving. Dit varieert van plaats tot plaats. We worden voortdurend geconfronteerd met uitdagingen en hoe het is om als minderheden in dit soort buurten te leven.


Wij hebben onder andere ervaren dat we, als twee homoseksuele jongens, binnen één uur drie keer werden uitgescholden, terwijl we op dat moment alleen wandelden als twee vrienden. We ervaren ook regelmatig homofobie en transfobie, onder andere in het openbaar vervoer. Mensen kijken raar naar ons, lachen ons soms uit en gebruiken zelfs scheldwoorden en proberen ons op allerlei manieren te discrimineren.

 

Wij geloven dat we deze ervaringen van uitsluiting/discriminatie en onze ervaringsdeskundigheid kunnen gebruiken om meer
sociale cohesie en een veiligere omgeving te creëren. We realiseren ons dat het veel tijd en werk kost en dat dit soort problemen niet snel veranderen. Het is dan ook belangrijk voor ons dat wij een lange adem hebben.


Het Intersectioneel GSA Project wordt mogelijk gemaakt door het VSBfonds.

_edited.jpg
bottom of page