6e Prisma Groep Amsterdam Nieuw-West bijeenkomst 2019 over o.a. intersectionaliteit, micro-agressie

*For English see down below.


Hoi allemaal,

Woensdagavond 18 december is de zesde bijeenkomst van Prisma Groep Amsterdam Nieuw-West. Wij zullen deze keer een groepsgesprek hebben over intersectionaliteit, micro-agressie en andere onderwerpen die jullie willen bespreken.


Uiteraard zal er ook de mogelijkheid zijn om vragen te stellen en eventueel de dialoog aan te gaan.


Het is belangrijk dat jullie je aanmelden, op tijd komen, blijven tot 22.00 uur en anderen respecteren (o.a. door naar elkaar te luisteren). We hebben namelijk veel bezoekers en dan is het juist nog belangrijker om rekening met elkaar te houden.


Als er bijzondere omstandigheden zijn dan kan je altijd contact met ons opnemen voor hulp vanuit Veilige Haven Utrecht, of om bijvoorbeeld aan te geven dat je niet op tijd kan komen of eerder weg moet gaan. Hopelijk tot volgende week donderdag.

Liefs,


Team Prisma Groep

Ashily Dior & Isjed Hussain (projectleiders)


 

Hello everyone,


Wednesday evening December 18 is the sixth meeting of Prisma Groep Amsterdam Nieuw-West. This time we will have an group talk about intersectionality, micro-aggression and other topics you want to speak about.


Of course, there will also be room for questions and to go into dialogue with each other.


It is important to sign up, to be there on time, to stay till 10 p.m. and to respect each other (for example by listening to each other). We have many visitors, so it is very important to take each other into consideration.

If there are special circumstances, you can always contact us for help from Veilige Haven Utrecht, or to indicate, for example, that you cannot arrive on time or must leave earlier. Hope to see you next Thursday.


Love,


Team Prisma Groep

Ashily Dior & Isjed Hussain (project leaders)

21 weergaven