6e kwartaalbijeenkomst Buddy Project 2019 met Nick Modeste

*For English see down below.


Hoi allemaal,

Dinsdagavond 10 december is de 6e kwartaalbijeenkomst van het Buddy Project. De gastspreker is Nick Modeste.


Nick Modeste komt uit Trinidad en Tobago. Nick kwam 4 jaar geleden naar Nederland en is

actief betrokken geweest bij tal van sociale en culturele activiteiten. Hij heeft ook naam gemaakt in het bedrijfsleven. Nick was een voormalig titelhouder van de Caribische premier Gender illusion show, Miss Queen of Queens. Zijn passie voor mode en schoonheid heeft hem tot een van de meest gesorteerde visagisten in zijn regio van het Caribisch gebied gemaakt. Hij vervolgde zijn vak hier in Nederland. Werkt nu als mode styliste, visagist & weddingplanner.


Zijn instagram is: https://www.instagram.com/makeupby_modeste/?hl=en


Uiteraard zal er ook de mogelijkheid zijn om vragen te stellen en eventueel de dialoog aan te gaan.


Het is belangrijk dat jullie je aanmelden, op tijd komen, blijven tot 22.00 uur en anderen respecteren (o.a. door naar elkaar te luisteren). We hebben namelijk veel bezoekers en dan is het juist nog belangrijker om rekening met elkaar te houden.

Als er bijzondere omstandigheden zijn dan kan je altijd contact met ons opnemen voor hulp vanuit Veilige Haven Utrecht, of om bijvoorbeeld aan te geven dat je niet op tijd kan komen of eerder weg moet gaan. Hopelijk tot volgende week donderdag.

Liefs,


Team Prisma Groep

Hosai & Isjed Hussain (projectleiders)


 

Hello everyone,


Tuesday evening December 10 is the 6th meeting of the Buddy Project. The guest speaker is Nick Modeste.


Nick Modeste is from Trinidad and Tobago. Nick came to the Netherlands 4 years ago and have been actively involved in many social and cultural activities. He has also made a name for himself in business. Nick have been a former titled holder of the Caribbean premier Gender illusion show, Miss Queen of Queens. His passion in fashion and beauty have made him one of the most sorted makeup artist in his region of the Caribbean. He had continued his craft here in the Netherlands. Working as a fashion stylist, makeup artist & wedding planner.


His instragram is https://www.instagram.com/makeupby_modeste/?hl=en


Of course, there will also be room for questions and to go into dialogue with each other.

It is important to sign up, to be there on time, to stay till 10 p.m. and to respect each other (for example by listening to each other). We have many visitors, so it is very important to take each other into consideration.

If there are special circumstances, you can always contact us for help from Veilige Haven Utrecht, or to indicate, for example, that you cannot arrive on time or must leave earlier. Hope to see you next Thursday.


Love,


Team Prisma Groep

Hosai & Isjed Hussain (projectleaders)


(Mede mogelijk gemaakt door het Oranje Fonds en het Kansfonds)

10 weergaven