4e bijeenkomst Prisma Groep 2019 met Alejandra Ortiz

Bijgewerkt op: 10 apr. 2020

*For English see down below.


Hoi allemaal,

Donderdagavond 14 maart is er weer een bijeenkomst van de Prisma Groep. Alejandra Ortiz is een Mexicaanse Nederlandse schrijfster, fotografe, humanist en transgender-rechten activiste. Zij woont in Amsterdam en is een actief lid van de queer migranten en vluchtelingen gemeenschap, ook van de gemeenschap van sekswerkers in Nederland. Alejandra zet zich nu in voor diverse organisaties zoals Trans United Nederland, TNN, Proud en het TranScreen filmfestival.

Uiteraard zal er ook de mogelijkheid zijn om vragen te stellen en eventueel de dialoog aan te gaan.

Het is belangrijk dat jullie je aanmelden, op tijd komen, blijven tot 22.00 uur en anderen respecteren (o.a. door naar elkaar te luisteren). We hebben namelijk veel bezoekers en dan is het juist nog belangrijker om rekening met elkaar te houden.

Als er bijzondere omstandigheden zijn dan kan je altijd contact met ons opnemen voor hulp vanuit Veilige Haven Utrecht, of om bijvoorbeeld aan te geven dat je niet op tijd kan komen of eerder weg moet gaan. Hopelijk tot volgende week donderdag.


Liefs,

Team Prisma Groep


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Hello everyone,


Thursday evening March 14 there will be another meeting of the Prisma group. Alejandra Ortiz is an Mexican Dutch writer, photographer, humanist and transgender rights activist. She lives in Amsterdam and is part of the queer migrants and refugees community and stands up for the sex workers in the Netherlands. She is also working for various organizations such as Trans United Netherlands, TNN, Proud and the TranScreen film festival.


Of course, there will also be room for questions and to go into dialogue with each other.

It is important to sign up, to be there on time, to stay till 10 p.m. and to respect each other (for example by listening to each other). We have many visitors, so it is very important to take each other into consideration.


If there are special circumstances, you can always contact us for help from Veilige Haven Utrecht, or to indicate, for example, that you cannot arrive on time or must leave earlier. Hope to see you next Thursday.


Love,


Team Prisma Group

126 weergaven