3e Prisma Groep Amsterdam Nieuw-West bijeenkomst 2019 met Sean-Claude Neufville en Mala Badi

(please see English translation below the Dutch text)


Hoi allemaal,


Woensdagavond 16 oktober is de derde bijeenkomst van Prisma Groep Amsterdam Nieuw-West. Wij hebben dan twee biculturele LHBTQI+ gastsprekers.


- Sean-Claude Neufville een queer Jamaicaanse man met trans ervaring. Hij is ook de oprichter en coördinator van Man.ish Cave, vrijwilliger bij COC Amsterdam, trans activist en verhalenverteller.

- Mala Badi (hen/hun: they/them) is een artiest die zich niet conformeert aan gender, is ook schrijver en een politieke activist uit Marokko. De optredens van Mala komen voort uit hun persoonlijke ervaringen in het dagelijks leven. Mala wilt de zichtbaarheid van de queer & trans Noord-Afrikaanse, Amazigh, moslim vluchtelingen gemeenschap versterken. Mala is ook lid van Sehaq een groep voor queer vluchtelingen.


Uiteraard zal er ook de mogelijkheid zijn om vragen te stellen en eventueel de dialoog aan te gaan.


Het is belangrijk dat jullie je aanmelden, op tijd komen, blijven tot 22.00 uur en anderen respecteren (o.a. door naar elkaar te luisteren). We hebben namelijk veel bezoekers en dan is het juist nog belangrijker om rekening met elkaar te houden.


Als er bijzondere omstandigheden zijn dan kan je altijd contact met ons opnemen voor hulp vanuit Veilige Haven Utrecht, of om bijvoorbeeld aan te geven dat je niet op tijd kan komen of eerder weg moet gaan. Hopelijk tot volgende week woensdag.


Liefs,


Team Prisma Groep

Ashily Dior & Isjed Ijaz Hussain (projectleiders) 

Hello everyone,


Wednesday evening October 16 is the third meeting of Prisma Groep Amsterdam Nieuw-West. We then have two bicultural LGBTQI + guest speakers.


- Sean-Claude Neufville, a queer Jamaican man of trans experience. He is also the Founder and coordinator of the Man.ish Cave, volunteer for COC Amsterdam, Trans Activist and Storyteller.

- Mala Badi (they/them) is a gender non-conforming performance artist, writer and political activist from Morocco. Their performances and writings emerge from their personal experiences in daily life. Mala seeks to amplify the visibility of the queer & trans North African, Amazigh, Muslim refugee communities. Mala is also member of Sehaq an group for queer refugees.


Of course, there will also be room for questions and to go into dialogue with each other.

It is important to sign up, to be there on time, to stay till 10 p.m. and to respect each other (for example by listening to each other). We have many visitors, so it is very important to take each other into consideration.

If there are special circumstances, you can always contact us for help from Veilige Haven Utrecht, or to indicate, for example, that you cannot arrive on time or must leave earlier. Hope to see you next Wednesday.


Love,


Team Prisma Group Ashily Dior & Isjed Ijaz Hussain (project leaders)


19 weergaven