top of page

2e bijeenkomst Prisma Groep 2019 "Let's talk about sex"

Bijgewerkt op: 10 apr. 2020

Hoi allemaal,


Donderdagavond 31 januari is er weer een bijeenkomst van de Prisma Groep. Deze keer geven Kelly Sampaguita Westerlaken en Judith Ndukwu een voorlichting over veilig vrijen, seksuele weerbaarheid en HIV/soa's. Ook is er de mogelijkheid om je te laten testen op HIV/soa's, door GGD Utrecht.


Kelly Sampaguita Westerlaken is lesbisch/genderqueer, Nederlands/Filipijns, studeert culturele maatschappelijke vorming, seropositief vanaf geboorte en een HIV activist. Judith Ndukwu is lesbisch, Nigeriaans/Nederlands, een vluchteling en een mensenrechtenactivist. Ook is ze projectleider bij Stichting Prisma Groep.

Uiteraard zal er ook de mogelijkheid zijn om vragen te stellen en eventueel de dialoog aan te gaan.

Het is belangrijk dat jullie je aanmelden, op tijd komen, blijven tot 22.00 uur en anderen respecteren (o.a. door naar elkaar te luisteren). We hebben namelijk veel bezoekers en dan is het juist nog belangrijker om rekening met elkaar te houden.


Als er bijzondere omstandigheden zijn dan kan je altijd contact met ons opnemen voor hulp vanuit Veilige Haven Utrecht, of om bijvoorbeeld aan te geven dat je niet op tijd kan komen of eerder weg moet gaan. Hopelijk tot volgende week donderdag.


Liefs,

Team Prisma Groep


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Hello everyone,


Thursday evening 31th of january there will be another meeting of the Prisma group.This time, Kelly Sampaguita Westerlaken and Judith Ndukwu provide information about safe sex, sexual resilience and HIV / STDs. You can also get tested for HIV / STDs by GGD Utrecht.


Kelly Sampaguita Westerlaken is a lesbian/genderqueer, Dutch/Filipino, studies cultural social education, HIV positive since birth and an HIV activist.

Judith Ndukwu is a lesbian, Nigerian/Dutch, a refugee and a human rights activist. She is also a project leader at the Prisma Groep Foundation.


Of course, there will also be room for questions and to go into dialogue with each other.


It is important to sign up, to be there on time, to stay till 10 p.m. and to respect each other (for example by listening to each other). We have many visitors, so it is very important to take each other into consideration.


If there are special circumstances, you can always contact us for help from Veilige Haven Utrecht, or to indicate, for example, that you cannot arrive on time or must leave earlier. Hope to see you next Thursday.


Love,

Team Prisma Group

59 weergaven
bottom of page