top of page

15e Prisma Groep Utrecht bijeenkomst 2019

*For English see down below.


Hoi allemaal,


Donderdagavond 24 oktober is er weer een bijeenkomst van de Prisma Groep Utrecht.

De Prisma Groep organiseert een interactieve bijeenkomst. Deze bijeenkomst zal een groepsgesprek hebben, een Q&A en een open gesprek over de volgende onderwerpen:


a. Genderidentiteit en seksualiteit b. Etnisch profileren van asielzoekers in Nederland c. Queer dating en liefde/relaties


De vrijwilligers van de Prisma Groep zullen deze interactieve bijeenkomst leiden. We willen dat veel van onze leden van de gemeenschap hun collectieve mening geven over alle onderwerpen en van enkele hun persoonlijke ervaringen(wanneer zij dit willen).


Uiteraard zal er ook de mogelijkheid zijn om vragen te stellen en eventueel de dialoog aan te gaan.


Het is belangrijk dat jullie je aanmelden, op tijd komen, blijven tot 22.00 uur en anderen respecteren (o.a. door naar elkaar te luisteren). We hebben namelijk veel bezoekers en dan is het juist nog belangrijker om rekening met elkaar te houden.


Als er bijzondere omstandigheden zijn dan kan je altijd contact met ons opnemen voor hulp vanuit Veilige Haven Utrecht, of om bijvoorbeeld aan te geven dat je niet op tijd kan komen of eerder weg moet gaan. Hopelijk tot volgende week donderdag.

Liefs,


Team Prisma Groep


 

Hello everyone,


Thursday evening October 24 there is another meeting of the Prisma Groep Utrecht.

The Prisma Groep will host an interactive meeting. This meeting will involve group talk, Q&A and an open conversation on:

a. Gender identity and sexuality b. Racial profiling of asylum seekers in the Netherlands c. Queer dating and love/relationships


The volunteers of the Prisma Groep will lead this interactive meeting. We want to see many of our community members share their collective views on all the topics and some of their personal experiences (when they want to do this).


Of course, there will also be room for questions and to go into dialogue with each other.


It is important to sign up, to be there on time, to stay till 10 p.m. and to respect each other (for example by listening to each other). We have many visitors, so it is very important to take each other into consideration.

If there are special circumstances, you can always contact us for help from Veilige Haven Utrecht, or to indicate, for example, that you cannot arrive on time or must leave earlier. Hope to see you next Thursday.

Love,


Team Prisma Groep
6 weergaven
bottom of page