14e Prisma Groep Utrecht bijeenkomst 2019 GGD testen & voorlichting

Bijgewerkt op: 10 apr. 2020

*For English see down below.


Hoi allemaal,


Donderdagavond 3 oktober is er weer een bijeenkomst van de Prisma Groep. Deze keer geven Sampa Westerlaken en Judith Ndukwu een voorlichting over veilig vrijen, seksuele weerbaarheid en HIV/soa's. Ook is er de mogelijkheid om ons te laten testen op HIV/soa's, door GGD Utrecht.


- Sampa Westerlaken is genderqueer, Nederlands/Filipijns, moslim, studeert culturele maatschappelijke vorming, seropositief vanaf geboorte, een HIV/queer activist en bestuurslid bij Stichting Prisma Groep.

- Judith Ndukwu is lesbisch, Nigeriaans/Nederlands, Christelijke achtergrond, een nieuwkomer/vluchteling en mensenrechtenactivist. Ook is ze projectleider bij Stichting Prisma Groep.

Uiteraard zal er ook de mogelijkheid zijn om vragen te stellen en eventueel de dialoog aan te gaan.


Het is belangrijk dat jullie je aanmelden, op tijd komen, blijven tot 22.00 uur en anderen respecteren (o.a. door naar elkaar te luisteren). We hebben namelijk veel bezoekers en dan is het juist nog belangrijker om rekening met elkaar te houden.


Als er bijzondere omstandigheden zijn dan kan je altijd contact met ons opnemen voor hulp vanuit Veilige Haven Utrecht, of om bijvoorbeeld aan te geven dat je niet op tijd kan komen of eerder weg moet gaan. Hopelijk tot volgende week donderdag.


Liefs,


Team Prisma Groep


 

Hello everyone,

Thursday evening October 3 there is another meeting of the Prisma Groep.

This time Sampa Westerlaken and Judith Ndukwu provide information about safe sex, sexual resilience and HIV / STDs. You can also get tested for HIV / STDs by GGD Utrecht.


- Sampa Westerlaken is a genderqueer, Dutch / Filipino, Muslim, studies social work, HIV positive since birth, an HIV / queer activist and a board member of the Prisma Groep Foundation.

- Judith Ndukwu is a lesbian, Nigerian/Dutch, has a Christian background, a refugee and a human rights activist. She is also a project leader at the Prisma Groep Foundation.


Of course, there will also be room for questions and to go into dialogue with each other.


It is important to sign up, to be there on time, to stay till 10 p.m. and to respect each other (for example by listening to each other). We have many visitors, so it is very important to take each other into consideration.


If there are special circumstances, you can always contact us for help from Veilige Haven Utrecht, or to indicate, for example, that you cannot arrive on time or must leave earlier. Hope to see you next Thursday.


Love,


Team Prisma Groep

6 weergaven