10e bijeenkomst Prisma Groep 2019 met Stil en VWN

Bijgewerkt op: 10 apr. 2020

*For English see down below.


Hoi allemaal,


Donderdagavond 11 juli is er weer een bijeenkomst van de Prisma Groep. Deze keer zullen wij het hebben over de procedure van LHBTQI+ vluchtelingen bij de IND, advocaten, organisaties en qua opvangmogelijkheden.


Nona Koppen & Willeke Verduin van Stil (de organisatie voor ongedocumenteerde

vluchtelingen) en misschien Talia Radcliffe van VWN (Vluchtelingenwerk/ex-ama team), zijn dan onze gastsprekers. Allen zijn (sociaal) juridisch medewerkers bij Stil en VWN, ze zullen informatie geven en vragen beantwoorden over verblijfsrechtelijke procedures.


Uiteraard zal er ook de mogelijkheid zijn om vragen te stellen en eventueel de dialoog aan te gaan.


Het is belangrijk dat jullie je aanmelden, op tijd komen, blijven tot 22.00 uur en anderen respecteren (o.a. door naar elkaar te luisteren). We hebben namelijk veel bezoekers en dan is het juist nog belangrijker om rekening met elkaar te houden.


Als er bijzondere omstandigheden zijn dan kan je altijd contact met ons opnemen voor hulp vanuit Veilige Haven Utrecht, of om bijvoorbeeld aan te geven dat je niet op tijd kan komen of eerder weg moet gaan. Hopelijk tot volgende week donderdag.


Liefs,


Team Prisma Groep


 

Hello everyone,

Thursday evening July 11 there is another meeting of the Prisma Groep.

This time we will talk about the procedure of LGBTQI + refugees at the IND, lawyers, organizations and about reception possibilities.


Nona Koppen & Willeke Verduin from Stil (the organization for undocumented refugees) and perhaps Talia Radcliffe from VWN (Refugee Work / ex-ama team), are then our guest speakers. All are (social) juridical assistants at Stil and VWN, they will provide information and answer questions about procedures relating to residence.

Of course, there will also be room for questions and to go into dialogue with each other.


It is important to sign up, to be there on time, to stay till 10 p.m. and to respect each other (for example by listening to each other). We have many visitors, so it is very important to take each other into consideration.

If there are special circumstances, you can always contact us for help from Veilige Haven Utrecht, or to indicate, for example, that you cannot arrive on time or must leave earlier. Hope to see you next Thursday.


Love,


Team Prisma Group

5 weergaven