4e Prisma Groep Utrecht bijeenkomst 2020 met Sampa Westerlaken

(please see English translation below the Dutch text)


Hoi allemaal,


Donderdagavond 12 maart is er weer een bijeenkomst van de Prisma Groep Utrecht. Deze keer zal Sampa onze gastspreker zijn en het hebben over de Nederlandse cultuur, wat is nou de Nederlandse cultuur en zien we overeenkomsten? Ook zal hen het over de omgang met Nederlandse personen (dit kunnen ook biculturele Nederlanders zijn) hebben.

Sampa Westerlaken is student social work, voorzitter Stichting Prisma Groep, queer-trans, Filipijns/Nederlands, moslim, non-binair en een activist.

Uiteraard zal er ook de mogelijkheid zijn om vragen te stellen en eventueel de dialoog aan te gaan.

Het is belangrijk dat jullie je aanmelden, op tijd komen, blijven tot 22.00 uur en anderen respecteren (o.a. door naar elkaar te luisteren). We hebben namelijk veel bezoekers en dan is het juist nog belangrijker om rekening met elkaar te houden.


Als er bijzondere omstandigheden zijn dan kan je altijd contact met ons opnemen voor hulp vanuit Veilige Haven Utrecht, of om bijvoorbeeld aan te geven dat je niet op tijd kan komen of eerder weg moet gaan. Hopelijk tot volgende week donderdag.


Liefs,


Team Prisma Groep

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Hello everyone,


Thursday evening March 12 there is another meeting of the Prisma Group Utrecht. This time Sampa will be our guest speaker and talk about the Dutch culture, what is the Dutch culture and do we see similarities? They will also talk about how to deal with Dutch people (this may also include bicultural Dutch people).

Sampa Westerlaken is a social work student, chairman of the Prisma Group Foundation, queer-trans, Filipino / Dutch, Muslim, non-binary and an activist.


Of course, there will also be room for questions and to go into dialogue with each other.


It is important to sign up, to be there on time, to stay till 10 p.m. and to respect each other (for example by listening to each other). We have many visitors, so it is very important to take each other into consideration.


If there are special circumstances, you can always contact us for help from Veilige Haven Utrecht, or to indicate, for example, that you cannot arrive on time or must leave earlier. Hope to see you next Thursday.


Love,


Team Prisma Group

34 weergaven