1e Prisma Groep Amsterdam Nieuw-West bijeenkomst 2020 met Inaya Zarakhel

Bijgewerkt op: 8 apr. 2020

(please see English translation below the Dutch text)


Hoi allemaal,


Woensdagavond 8 januari is de eerste bijeenkomst van Prisma Groep Amsterdam Nieuw-West 2020. Deze keer is Inaya Zarakhel onze gastspreker. Zij is een Pakistaans/Nederlandse Pashtun transvrouw, activiste, gevlucht vanwege haar veiligheid en is ex-moslim. Inaya speelt een prominente rol in een boek over Transgenders en Soefisme (zie foto). We zullen het tijdens deze bijeenkomst over al deze onderwerpen hebben.

Uiteraard zal er ook de mogelijkheid zijn om vragen te stellen en eventueel de dialoog aan te gaan.


Het is belangrijk dat jullie je aanmelden, op tijd komen, blijven tot 22.00 uur en anderen respecteren (o.a. door naar elkaar te luisteren). We hebben namelijk veel bezoekers en dan is het juist nog belangrijker om rekening met elkaar te houden.


Als er bijzondere omstandigheden zijn dan kan je altijd contact met ons opnemen voor hulp vanuit Veilige Haven Utrecht, of om bijvoorbeeld aan te geven dat je niet op tijd kan komen of eerder weg moet gaan. Hopelijk tot volgende week woensdag.


Liefs,


Team Prisma Groep

Ashily Dior & Isjed Ijaz Hussain (projectleiders)


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Hello everyone,


Wednesday evening January 8 is the first meeting of Prisma Groep Amsterdam Nieuw-West 2020. Inaya Zarakhel is our guest speaker. She is a Pakistani, Dutch, Pashtun, human rights activist, transgender, ex-muslim, escaped from Pakistan because of threats and plays a prominent role in a book about Transgenders and Sufism (see picture). We will speak about all of these subjects during the meeting.


Of course, there will also be room for questions and to go into dialogue with each other.


It is important to sign up, to be there on time, to stay till 10 p.m. and to respect each other (for example by listening to each other). We have many visitors, so it is very important to take each other into consideration.


If there are special circumstances, you can always contact us for help from Veilige Haven Utrecht, or to indicate, for example, that you cannot arrive on time or must leave earlier. Hope to see you next Wednesday.


Love,


Team Prisma Group

Ashily Dior & Isjed Ijaz Hussain (project leaders)

29 weergaven