1e Live Meeting -- Prisma Groep Nederland 3 april

Bijgewerkt op: 16 apr 2020

Hello everyone,


*For English see down below.

**The meeting time is 8:00 p.m. Dutch time.


Op vrijdag 3 april om 20:00 uur (Nederlandse tijd) gaan we een live meeting houden via een livevideo (alleen de spreker heeft zijn camera aan) op FB in onze privégroep.

Als je wilt deelnemen aan deze bijeenkomst of andere bijeenkomsten in de toekomst en je bent een biculturele LHBTQI+ persoon, word dan lid van onze privégroep. Klik op onderstaande link.

Accepteer de volgende groepsregels als je lid wilt worden van de groep. Je krijgt een melding over de regels als je op de knop klikt om lid te worden van de groep. Als je geen facebook hebt, laat het ons weten, klik hier om contact met ons op te nemen.


Vandaag is Sherwyn Williams de gastpersoon van de meeting. We zullen een introductie hebben over waarom we deze live meetings gaan doen. We gaan ook praten over de huidige situatie waarin we ons allemaal bevinden en hoe dit onze gemeenschap (biculturele LGBTQI + -mensen) beïnvloedt. Naast deze onderwerpen kunnen anderen verschillende vragen stellen, Sherwyn zal deze beantwoorden of met jullie bespreken.


Deze live meeting wordt in het Engels gehouden.

Wij zijn nog bezig met het regelen voor vertalers (ook voor de toekomstige live meetings) die tijdens de meeting in de comment gedeelte de grote lijnen kunnen vertalen en de vragen/opmerkingen vanuit de bezoekers. Laat het ons weten welke vertaling jij nodig hebt.

(Nederlandse vertaling is aanwezig)


---------------------------------------------------------


On Friday, April 3 at 8:00 PM (Dutch time) we are going to have a live meeting via a livevideo (only the host has their camera on) on FB in our private group. If you want to join this meeting or other meetings in the future and are you a bicultural LGBTQI+ person, join our private group. Click on the link down below.


Accept the following group rules if you want to join the group. You will receive a notification about that when you click on the button to be a member of the group. If you don't have facebook please let us know, click here to contact us. 


Sherwyn Williams is the host of the evening. We will have an introduction about why we are going to do these live meetings. We are also going to talk about the current situation we are all in and how it effects our community (bicultual LGBTQI+ people). In addition to these topics, others may ask various questions, Sherwyn will answer or discuss with you.


This live meeting will be held in English.

We are still in the process of arranging translators (also for future live meetings) who can now translate the main lines and questions/comments from the visitors in the comment section. Let us know which translation you need.

(Dutch translation is available)


https://www.facebook.com/groups/prismagroepcommunity/Hope to see you all!

Kind regards,


Team Prisma Groep

14 keer bekeken