8e Live Meeting -- Prisma Groep Nederland 14 mei

Hello everyone,

*For English see down below.

**The meeting time is 8:00 p.m. Dutch time.


Op donderdag 14 mei om 20:00 uur (Nederlandse tijd) gaan we een live meeting houden via een livevideo (alleen de spreker heeft zijn camera aan) op FB in onze privégroep.

Als je wilt deelnemen aan deze bijeenkomst of andere bijeenkomsten in de toekomst en je bent een biculturele LHBTQI+ persoon, word dan lid van onze privégroep. Klik op onderstaande link.


Accepteer de volgende groepsregels als je lid wilt worden van de groep. Je krijgt een melding over de regels als je op de knop klikt om lid te worden van de groep. Als je geen facebook hebt, laat het ons weten, klik hier om contact met ons op te nemen.


Deze keer is het een live meeting met Nouria en Kaneesha. Nouria is lesbisch, Afghaans, islamitische achtergrond, vluchteling, werkt nu als leraar. Zij zet zich ook al jaren in voor de emancipatie van biculturele LHBTQI+ en is penningsmeester bij Stichting Prisma Groep.

Kaneesha is biseksueel, komt uit Sint-Maarten, christelijke achtergrond en afgestudeerd in Life Sciences and Technology. Kaneesha zet zich ook al jaren in voor de emancipatie van biculturele LHBTQI+ en is algemeen bestuurslid bij Stichting Prisma Groep.


Nouria en Kaneesha zullen het hebben over intersectionaliteit, non-binair zijn en ook over de huidige situatie en wat we kunnen doen om hiermee om te gaan.


Deze live meeting wordt in het Engels gehouden.

Wij zijn nog bezig met het regelen voor vertalers (ook voor de toekomstige live meetings) die tijdens de meeting in de comment gedeelte de grote lijnen kunnen vertalen en de vragen/opmerkingen vanuit de bezoekers. Laat het ons weten welke vertaling jij nodig hebt.

(Nederlandse vertaling is aanwezig)


https://www.facebook.com/groups/prismagroepcommunity/

On Thursday, May 21 at 8:00 PM (Dutch time) we are going to have a live meeting via a livevideo (only the host has their camera on) on FB in our private group. If you want to join this meeting or other meetings in the future and are you a bicultural LGBTQI+ person, join our private group. Click on the link down below.


Accept the following group rules if you want to join the group. You will receive a notification about that when you click on the button to be a member of the group. If you don't have facebook please let us know, click here to contact us.

This time Nouria and Kaneesha will be our hosts. Nouria is a lesbian, Afghan, Islamic background, refugee, now works as a teacher. She has also been committed to the emancipation of bicultural LGBTQI + for years and is a treasurer at the Foundation Prisma Groep.

Kaneesha is bisexual, comes from St. Maarten, has a Christian background and is graduated in Life Sciences and Technology. Kaneesha has also been committed to the emancipation of bicultural LGBTQI + for years and is a general board member of the Prisma Group Foundation.


They will talk about intersectionality, being non-binary and also about the current situation and what we can do to deal with it.


This live meeting will be held in English. We are still in the process of arranging translators (also for future live meetings) who can now translate the main lines and questions/comments from the visitors in the comment section. Let us know which translation you need.(Dutch translation is available)


https://www.facebook.com/groups/prismagroepcommunity/


Hope to see you all!

Kind regards,


Team Prisma Groep

22 keer bekeken