2e Prisma Groep Amsterdam Nieuw-West bijeenkomst 2019 met Nouria Nadal, Kaneesha Nadal, Jason Hanna

Bijgewerkt op: 20 mei 2020

Hoi allemaal,


Woensdagavond 25 september is de tweede bijeenkomst van Prisma Groep Amsterdam Nieuw-West. Wij hebben dan drie biculturele LHBTQI+ gastsprekers.- Nouria is lesbisch, Afghaans, islamitische achtergrond, vluchteling, doet nu een traineeship en zet zich ook al jaren in voor de emancipatie van biculturele LHBTQI+.

- Kaneesha is biseksueel, komt uit Sint-Maarten, christelijke achtergrond en studeert Life Sciences and Technology. Kaneesha zet zich ook al jaren in voor de emancipatie van biculturele LHBTQI+.

- Jason Hanna is een transman, uit Sint-Maarten, studeert Culturele Maatschappelijke Vorming en werkt als projectassistent cultuur en geloof voor COC Nederland. Jason is o.a. in t.v. programma's verschenen voor zichtbaarheid van biculturele LHBTQI+.


Uiteraard zal er ook de mogelijkheid zijn om vragen te stellen en eventueel de dialoog aan te gaan.

Het is belangrijk dat jullie je aanmelden, op tijd komen, blijven tot 22.00 uur en anderen respecteren (o.a. door naar elkaar te luisteren). We hebben namelijk veel bezoekers en dan is het juist nog belangrijker om rekening met elkaar te houden.


Als er bijzondere omstandigheden zijn dan kan je altijd contact met ons opnemen voor hulp vanuit Veilige Haven Utrecht, of om bijvoorbeeld aan te geven dat je niet op tijd kan komen of eerder weg moet gaan. Hopelijk tot volgende week woensdag.

Liefs,


Team Prisma Groep

Ashily Dior & Isjed Ijaz Hussain (projectleiders)
Hello everyone,


Wednesday evening September 25 is the second meeting of Prisma Groep Amsterdam Nieuw-West 2020. We then have three bicultural LGBTQI + guest speakers.


- Nouria is a lesbian, Afghan, Islamic background, refugee, is now doing a traineeship and has also been committed to the emancipation of bicultural LGBTQI+ for years.

- Kaneesha is bisexual, comes from St. Maarten, has a Christian background and studies Life Sciences and Technology. Kaneesha has also been committed to the emancipation of bicultural LGBTQI+ for years.

 - Jason Hanna is a trans man, from St. Maarten, studies Social Work and works as a project assistant culture and faith for COC Netherlands. Jason has appeared in TV programs for the visibility of bicultural LGBTQI+.

Of course, there will also be room for questions and to go into dialogue with each other.


It is important to sign up, to be there on time, to stay till 10 p.m. and to respect each other (for example by listening to each other). We have many visitors, so it is very important to take each other into consideration.


If there are special circumstances, you can always contact us for help from Veilige Haven Utrecht, or to indicate, for example, that you cannot arrive on time or must leave earlier. Hope to see you next Wednesday.


Love,

Team Prisma Group Ashily Dior & Isjed Ijaz Hussain (project leaders)

32 keer bekeken