missie

Missie - waar staan we voor - wat willen wij bereiken

Wij willen, zowel nationaal als internationaal, de samenleving veiliger maken voor biculturele LHBTQI+, emancipatie en acceptatie bevorderen. De emancipatie van LHBTQI+ gaat uiteindelijk over de emancipatie van alle mensen. Heteroseksuelen kunnen en zullen ook betrokken worden bij onze projecten, aangezien wij niet geloven in grenzen. Wij willen vooral geen organisatie worden die vastzit aan regelgeving en niet meer weet waarom die regels ooit zijn bedacht. Het is belangrijk om ruimte te hebben, zodat je maatwerk kan leveren.